Debattinlägg i Bohusläningen den 27 juni 2018

Har vi i Uddevalla råd att avstå möjligheter?

På ledarplats 14 juni ställs frågan om Kommunen har råd med Skarsjövallen.

Skarsjövallen är inte bara en elitarena utan ett stort markområde med flera träningsplaner. Det är enda möjligheten att spela organiserad fotboll vår och höst i södra Uddevalla för pojkar och flickor, vilket redan utnyttjas av ca 400 flera dagar varje vecka.

Det stora markområdet öppnar också möjligheter på sikt för användning både till bostäder och skola. Spännande och lyckade satsningar på senare år där idrott, skola och bostäder kombinerats finns i andra kommuner i Sverige.

Vi i Uddevalla måste ta vara på de förutsättningar vi fått och har.

  • Närheten till E6:an för handel och arbetstillfällen
  • Närhet till vatten, kanalmiljö och vacker natur i centrum
  • En tätort, Ljungskile, närmast Göteborg

Att satsa där vi har goda förutsättning, ökar chansen till framgång för hela Kommunen. Att hålla tillbaka möjligheter gynnar bara andra kommuner som gärna tar emot de skatteintäkter en tillväxt ger.

Skarsjöområdet i direkt angränsning till Skarsjövallens område är en sådan möjlighet som redan borde varit igångsatt för Uddevallas bästa. 240 bostäder i rimliga prisklasser med utmärkta pendlingsmöjligheter. Markvärdet finansierar mer än Kommunens kostnader och nytillkomna skattebetalare behövs för att finansiera de stora behov som finns i Uddevalla centrum.

Har Kommunen rådighet också över det angränsande området Skarsjövallen, öppnas där ytterligare möjligheter på sikt.

Att satsa på en tillväxt i Ljungskile, där många vill bo och betala skatt är inte att vara emot en positiv utveckling för hela Uddevalla inkl. centrum. Det är istället det lokala uttrycket för att ”hela Sverige mår bäst av att hela Sverige lever”. Uddevalla blir en bättre kommun att leva i om alla möjligheter i hela kommunen tas tillvara.

Varför är det en bra lösning för Uddevalla Kommun att köpa Skarsjövallen?

När motorvägen skulle fram bestämde Kommunen långt tillbaka att LSK skall spela fotboll på Skarsjövallen, och inte där man gjort det tidigare. Fram till 2007 byggdes Skarsjöområdet på ideell basis som en spelplats och träningsanläggning. Fram till 2006 kunde även lag i högsta serierna spela på denna typ av enkla klubbanläggningar.

2007 skedde en stor och överrumplande händelse. LSK gick upp i allsvenskan igen, och det fanns ingen arena i kommunen som var godkänd för allsvenskt spel enligt de nya tvingande regler som införts 2006. Ingen ville att klubben skulle avstå sin allsvenska plats, men arenakostnaderna var en svår nöt att knäcka för politikerna. LSK kunde tänka sig att spela på Rimnersvallen eller Skarsjövallen, men skrämdes av alternativen Borås eller Örebro. (Göteborg var fullbelagt.)

Politikerna bestämde och valde den billigaste lösningen. Man gav avskrivningslån på 10 miljoner till Skarsjövallen som nu är reglerat efter löptiden 10 år. Kostnaderna för att bygga om för spel på Rimnersvallen skulle bli mycket dyrare.

Ett bidrag på 1,5 miljoner per år till del av driftskostnaderna utlovades också. Klart lägre än vad den kommunala subventionen för spel på Rimnersvallen skulle varit, och är för lag som spelar där.

Problemet är att detta driftsbidrag aldrig betalats. LSK har i 10 år fått stå alla driftskostnader själv. Det stöd som alla självklart fått som spelat på Rimnersvallen i Uddevalla har inte gällt i Ljungskile.

Det är denna orättvisa situation som inte längre är hållbar.

Uddevalla Kommun har hänvisat LSK till Skarsjöområdet, och Kommunen har bestämt att det är Skarsjövallen som skall rustas för allsvenskt spel. Men det har visat sig politiskt omöjligt att leva upp till givna löften om stöd till driften på det sätt som är självklart för kommunägda anläggningar.

Därför är det idag enda och bästa lösningen att Kommunen tar över anläggningen till bokfört värde på 15,5 miljoner. Detta värde är bara bokförda externa kostnader efter avskrivningar under alla år. Det ingår inga ideella insatser eller skänkta företagsjobb.

LSK vill få vara en idrottsklubb och aktiv spelare i samhällsbyggandet i Ljungskile som en levande, bidragande och rättvist behandlad del av vår gemensamma kommun Uddevalla.

Frågan är inte om Uddevalla Kommun har råd med Skarsjövallen, utan de viktiga frågorna är:

  • Har vi i Uddevalla råd att inte ta vara på våra förutsättningar och möjligheter?
  • Har vi råd att inte stödja och satsa rättvist på ideell verksamhet i hela kommunen?

 

 

 

 

 

 

 

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail