KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Kallelse till Årsmöte – Ljungskile Sportklubb

Varmt välkomna alla föreningen medlemmar till vårens årsmöte i Ljungskile Sportklubb som äger rum 19 april, klockan 19:00.

Årsmötet kommer hållas digitalt via Teams, Skype eller Zoom.
Vid tekniska frågor, kontakta Jan Ekström:
070-5596719, Jan.ekstrom@janita.se

Stadgeenliga ärenden.

Vi önskar veta hur många som kommer deltaga i mötet. Var vänlig anmäl dig via länken: http://app.bwz.se/lsk/b/v?survey=97&ucrc=3D005735DC. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 29 mars. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på LSK:s kansli från och med vecka 15.

Välkomna!

SE FÖREDRAGSLISTA LÄNGS NED PÅ SIDAN
__________________

Kallelse till Årsmöte – Ljungskile Sportklubb Damfotboll

Varmt välkomna alla föreningen medlemmar till vårens årsmöte i Ljungskile Sportklubb Damfotboll, 19 april 2021 kl. 20.00*.

* Mötet hålls i direkt anslutning till Ljungskile Sportklubbs Vår-årsmöte

Årsmötet kommer hållas digitalt via Teams, Skype eller Zoom.

Stadgeenliga ärenden.

Vi önskar veta hur många som kommer deltaga i mötet. Var vänlig anmäl dig via länken http://app.bwz.se/lsk/b/v?survey=97&ucrc=3D005735DC Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 29 mars. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på LSK:s kansli från och med vecka 15.

Välkomna!

__________________

Kallelse till Årsmöte – Ljungskile Sportklubb Herrfotboll

Varmt välkomna alla föreningen medlemmar till vårens årsmöte i Ljungskile Sportklubb Herrfotboll, 19 april 2021 kl. 20.00* på Skarsjövallen

* Mötet hålls i direkt anslutning till Ljungskile Sportklubbs Vår-årsmöte

Årsmötet kommer hållas digitalt via Teams, Skype eller Zoom.

Stadgeenliga ärenden.

Vi önskar veta hur många som kommer deltaga i mötet. Var vänlig anmäl dig via länken http://app.bwz.se/lsk/b/v?survey=97&ucrc=3D005735DC. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 29 mars. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på LSK:s kansli från och med vecka 15.

Välkomna!

 


Kontaktuppgifter till styrelsen:
>> KLICKA HÄR


Föredragningslista – Ljungskile SK:s Vårårsmöte

 1. Öppning
 2. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två justerare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Verksamhetsberättelse 2020
 7. Ekonomisk berättelse 2020
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Budget 2021
 12. Fyllnadsval
  a) en ordinarie ledamot
  b) suppleant
 13. Val av revisorer
  a) två ordinarie revisor
  b) en revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Motioner
 16. Ev. vid mötet väckta frågor
 17. Avslutning
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail